Yönetim

Şube Başkanı : Faruk Bülent KABLAN
Yurt Müdürü : 

Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.
(ÇEHOV)